Diverse behandel- trajecten
Het voorstekruisband traject geeft een beeld van hoe het Rijnland knienetwerk handelt als er een operatie en bijbehorende revalidatie van de voorstekruisband nodig is. In 6 stappen geven wij inzicht hoe dit traject in grote lijnen verloopt en waar u als patiënt mee te maken krijgt.
 • 1/6 Diagnose

  De diagnose van de gescheurde voorstekruisband wordt, na het maken van een MRI, door de orthopeed gesteld. Daarnaast wordt er gekeken of er nog meer schade in de knie is ontstaan welke een operatie en revalidatie kan belemmeren.

  U als patient in deze fase

  U krijgt zo snel mogelijk duidelijkheid over de ernst van de schade in uw knie en de vervolgstappen die nodig zijn om een goede kniefunctie weer mogelijk te maken. U wordt doorgestuurd naar een van de fysiotherapeuten van het Rijnland knienetwerk, deze zal uw persoonlijke situatie in kaart brengen en u adviezen geven over hoe u de knie het beste kan voorbereiden op de operatie. Het succes van het voorstekruisband traject is voor een zeer groot deel afhankelijk van uw eigen inzet en het vermogen om deze adviezen op te volgen.

  Bijzonderheden

  Het besluit om wel of niet te opereren en de toegepaste operatietechniek zijn bepalend voor het eindresultaat. De orthopeden van het Rijnland knienetwerk zijn hier zeer ervaren in en maken gebruik van de nieuwste technieken bij kruisbandoperaties. Zij kunnen u dan ook goed adviseren over de te nemen stappen voor uw situatie. In sommige gevallen is het noodzakelijk om de knie meer rust te gunnen voordat de operatie plaats gaat vinden. Hierdoor kost het weliswaar meer tijd voordat er geopereerd wordt, maar neemt de kans op een succesvol eindresultaat enorm toe.

 • 2/6 Operatie

  De operatie vindt plaats in het Rijnlandziekenhuis, u verblijft hier meestal één dag.  De gehele operatie wordt door middel van een kijkoperatie uitgevoerd, deze ingreep is dus zeer specialistisch te noemen en wordt door een beperkt aantal orthopeden uitgevoerd.

  U als patient in deze fase

  U wordt meestal in de ochtend in het ziekenhuis verwacht. De gehele procedure wordt nogmaals met u doorgenomen, vooraf heeft u al besproken of de narcose via een ruggenprik of via algehele narcose gaat verlopen. Het Rijnlandziekenhuis is goed ingericht om deze operaties uit te voeren en heeft daar veel ervaring in opgebouwd. Het team van artsen en verpleegkundigen zullen u verder deze dag helpen om de meeste ongemakken van de operatie te verminderen zodat u zich op een geruste manier aan het herstel kan gaan richten.

  Bijzonderheden

  Voor het opereren van de voorste kruisband wordt meestal één van de pezen van de hamstrings gebruikt. Via een speciale techniek worden deze pezen in de knie vastgezet op de plek waar de oude kruisband zich bevond. De nieuwe kruisband wordt met een speciale schroef vastgezet, hierdoor zit de band stevig in de knie en kan deze onder normale omstandigheden niet losschieten. De gehele ingreep vindt plaats via een kijkoperatie waardoor er weinig littekens overblijven in de knie.

 • 3/6 Na de operatie

  Het is belangrijk om de knie na de operatie gelijk weer in beweging te brengen. Vanuit het ziekenhuis krijgt u de eerste oefeningen mee. Hierna start op korte termijn de fysiotherapie, deze zal het herstel na de operatie starten met de voor u specifiek geldende adviezen.

  U als patient in deze fase

  Relatieve rust en de oefeningen die u krijgt helpen de knie om snel te herstellen hierdoor kunt u tussen 2 en 6 weken weer lopen zonder krukken. Het hervatten van werkzaamheden is, afhankelijk van het soort werk, dan ook weer mogelijk. Autorijden en fietsen mag vaak weer als u zonder krukken goed en stabiel kunt lopen. U zult 2 tot 3 keer in de week naar de fysiotherapeut gaan om het bewegen in de knie op een goede manier aan te leren. Deze zal u ook vertellen wanneer u bepaalde belastingen in de knie weer mag opzoeken

  Bijzonderheden

  Het kan zijn dat er naast de reconstructie van de kruisband nog andere ingrepen in de knie zijn verricht, zoals de meniscus hechting of aanpassingen aan het kraakbeen. De fysiotherapeut van het Rijnland knienetwerk is hiermee bekend en zal u in deze situaties van passend advies voorzien.

 • 4/6 Vroege fase revalidatie

  In de eerste 3 maanden van de revalidatie wordt het gebruik van de knie opgebouwd tot u uw normale dagelijkse bezigheden weer uit kunt voeren en wordt het eerste begin in het herwinnen van kracht gestart. De knie dient hiervoor rustig te zijn, geen pijn meer te doen en niet meer dik te worden.

  U als patient in deze fase

  U bent 2 tot 3 maal per week matig intensief bezig met specifieke oefeningen bij uw fysiotherapeut en u bent vaak weer volledig aan het werk. Het is belangrijk dat u de balans weet te vinden tussen het belasten van de knie en de tijd die de knie nodig heeft om hiervan te herstellen. Gemiddeld duurt het 2 tot 3 maanden voordat de knie deze balans volledig heeft behaald. Gelijkelijk aan zullen de oefeningen intensiever worden en wordt ook het herwinnen van de conditie gestart.

  Bijzonderheden

  Het is zeer belangrijk dat de knie weer volledig kan strekken en u weer technisch goed kunt lopen. Omdat er een nieuwe kruisband in de knie is geplaatst is er een gewenningstijd nodig om alle banden en pezen weer te laten samenwerken. De kwaliteit van het bewegen in de knie staat bij ons voorop, een goede kniefunctie in deze fase is essentieel om de vervolgstappen goed te behalen. Aan het eind van deze fase wordt er bij een van de testcentrums van het Rijnland knienetwerk gemeten of uw voortgang goed verloopt en of de knie al voldoende kracht herwonnen heeft.

 • 5/6 Herwinnen kracht

  Tussen de 3 en 6 maanden na de operatie is het herwinnen van kracht en snelheid een centraal punt. Inmiddels kan de knie zware belastingen verwerken en geeft deze weinig nalast meer. Hardlopen is vaak weer mogelijk en ook lichamelijk zwaardere beroepen kunnen uitgevoerd worden.

  U als patient in deze fase

  U bent 2 tot 3 maal per week zeer intensief bezig met kracht-, snelheid- en contitietraining bij uw fysiotherapeut. Er wordt steeds meer getraind naar de vaardigheden die de knie moet hebben bij de sport die u na afloop van de revalidatie weer wilt beoefenen. Deze fase wordt vaak als zwaarste aangegeven door onze patiënten, uw eigen inzet en doorzettingsvermogen is in deze fase bepalend voor uw eindresultaat.

  Bijzonderheden

  De fysiotherapeuten van het Rijnlandknienetwerk beschikken allemaal over voldoende apparatuur, kennis en ruimte om uw krachtsopbouw goed te kunnen trainen. Aan het eind van deze fase wordt er opnieuw bij een van de testcentrums van het Rijnland knienetwerk gemeten of er geen krachtsverschil meer bestaat tussen beide benen zodat u de bevestiging heeft dat de kracht in de knie voldoende is teruggekeerd.

 • 6/6 Eindresultaat

  Tussen de 6 en 9 maanden na de operatie is het bij het goed doorlopen van de voorgaande fases mogelijk om uw eigen sport weer te hervatten. In deze fase bent u weer bezig om de specifieke vaardigheden die u voor uw sport nodig heeft te trainen.

  U als patient in deze fase

  U heeft het zwaarste werk gehad en gaat onder begeleiding van uw fysiotherapeut de eerste stappen maken richting uw eigen sport. Gerichte loop-, sprong- of balvaardigheidstraining vormen nu de kern van uw oefenprogramma en vaak bent u ook weer (een deel van) de training van uw eigen sport aan het meedoen. U komt 1-2 keer per week bij uw therapeut en bent daarnaast meer zelfstandig aan het trainen op het veld of in de zaal.

  Bijzonderheden

  Onze ervaring is dat het zowel fysiek als mentaal goed aan moet voelen om weer volledig uw eigen sport te hervatten. U krijgt hier, na het succesvol behalen van een aantal sportvaardigheidstesten, groen licht voor van uw fysiotherapeut. Het risico dat u loopt om opnieuw een kruisbandblessure te krijgen is afhankelijk van de kwaliteit en succesvol doorlopen van uw revalidatie. Om hier een goede afweging in te maken zal uw fysiotherapeut in overleg met u ervoor kunnen kiezen meer tijd te nemen alvorens het starten met uw eigen sport te laten aanvangen.

Welkom bij de ledenpagina's van