Geslaagde webinar Rijnland Knie Netwerk 15 april 2021: VKB preventie in theorie en praktijk!

Met het inspirerende onderwerp ‘Voorste kruisband preventie: theorie & praktijk’ werd onlangs vanuit de Alrijne studio een interactief webinar gehouden.

In het vooruitzicht dat binnenkort de wedstrijdsporten weer hervat mag worden is het voorkomen van een knieblessure zeer actueel. Want laten we eerlijk zijn; niemand wil na deze lange onderbreking van de wedstijdsport op de bank belanden met een langdurige knieblessure.

Met het oog hierop hebben de leden zich voorbereid op eventuele preventieve training en adviezen om een langdurige knieblessure te voorkomen.

Achter de schermen tijdens de opname in het Alrijne ziekenhuis.

Naast een praktisch verhaal met live test demonstratie door Maarten de Fockert vanuit fysiotherapie praktijk Ommedijk gaf fysiotherapeute Nicky van Melick (Anna Ziekenhuis) een presentatie over de meest actuele wetenschappelijke inzichten op dit gebied.
Via de chat werden live veel inhoudelijke vragen gesteld en mede daardoor had de online bijeenkomst een hoog interactief en leerzaam karakter.

Het webinar terugkijken? Dat kan via onderstaande link: https://youtu.be/i8vye5_84ro

Heeft u vragen over preventie van knieblessures in de wedstrijdsport of interesse in de mogelijkheid om preventieve training te volgen? Neem dan contact op met een van de leden van het Rijnland Knienetwerk bij u in de buurt.

Lees meer

Alle informatie over de voordelen van hemi knie protheses in gewone mensen taal op één website

Alrijne orthopeed Joris Jansen heeft de corona tijd ook gebruikt om zijn energie in iets positiefs te steken, en een website opgezet met uitleg over hemi knie protheses in gewone mensen taal: www.halvekunstknie.nl

Doel van de website is om meer bekendheid te geven aan de potentiële voordelen van hemi knie protheses, waardoor bij de juiste indicatie stelling en goede operatie techniek uiteindelijk meer ‘eigen knie gevoel’ behouden kan worden. Tevens geeft de website meer informatie ook over de technische details en wetenschappelijke achtergronden voor wie daar geïnteresseerd in is.

Orthopedisch chirurg Joris Jansen vertelt: ‘Bij knie artrose is in bijna de helft van de gevallen slechts één compartiment van de knie aangedaan. Als alleen het binnenste deel van de knie versleten is en de kruisbanden nog intact zijn, dan kan bij de meeste knie artrose patiënten met een kleinere incisie en minder spierschade een halve knie prothese geplaatst worden. Het voordeel naast sneller herstel is dat onderzoek heeft uitgewezen dat gemiddeld ook een hogere knie functie ermee bereikt kan worden. Voorwaarde blijft uiteraard een goede indicatie stelling en juiste operatie techniek in een centrum waar deze ingreep vaak wordt uitgevoerd. Bij ervaring van meer dan 50 hemi knie prothese ingrepen per jaar blijken complicaties namelijk significant lager te zijn bleek uit een recente Nederlandse studie.’ [1]

De website bevat naast uitleg met antwoorden op veel gestelde vragen onder andere ook een ‘artrose zelftest’ en een ‘halve kunstknie quiz’. Behulpzaam voor knie artrose patiënten maar ook interessant voor zorg medewerkers, en mag uiteraard gedeeld worden met familie, vrienden, buren, en op social media!

Voor meer informatie, zie: www.halvekunstknie.nl

Referentie:
1. Higher risk of revision for partial knee replacements in low absolute volume hospitals: data from 18,134 partial knee replacements in the Dutch Arthroplasty Register.
Acta Orthopaedica, April 2020.

Joris Jansen, orthopedisch chirurg, Alrijne Ziekenhuis.

Lees meer

Intercollegiale training Leden RKN

Rijnland Knienetwerk bijeenkomst 1 oktober: eerste intercollegiale training op locatie

Op 1 oktober j.l. werd door het Rijnland Knienetwerk de eerste intercollegiale fysiotherapie training op locatie gehouden. In de oefenruimte van Paulides + Partners Fysiotherapie en Bewegingscentrum te Voorschoten werd door een grote groep enthousiaste Fysiotherapeuten aan de hand van een aantal praktijk voorbeelden het gezamenlijke voorste kruisband revalidatie protocol besproken. Aansluitend werden specifieke trainings situaties geoefend en door de groep geëvalueerd.

In vier werkgroepen werd onder meer aandacht besteed aan verschillende vormen van warming-up, vroege kracht & coördinatie training, en latere sport specifieke trainingsvormen. Belangrijk onderwerp in discussie waren onder andere hoe om te gaan met vertragende factoren voor revalidatie en criteria voor ‘return-to-play’.

Ook werden praktische tips & trips door de verschillende praktijken uitgewisseld, en variaties op oefeningen gedeeld. Algemene consensus werd bereikt om niet te vroeg tot belaste sprong belasting in wedstrijdverband over te gaan (eerder pas op 10-12 maanden dan al na 7-9 maanden). In de nabespreking werd afgesproken om de functionele uitkomsten van VKB revalidatie binnen het netwerk verder te gaan analyseren en optimaliseren waar mogelijk.

Het was een geslaagde en leerzame bijeenkomst mede door de koppeling van protocol aan praktijk, en het hoge ‘hands-on’ karakter. Het enthousiasme van de deelnemende fysiotherapeuten was groot om ook komend jaar de training op locatie te vervolgen!

Joris Jansen, orthopedisch chirurg Alrijne Ziekenhuis.

Lees meer

Acute knieblessure kan nu binnen 1 week terecht bij het Rijnland KnieNetwerk

Tijdens het sporten gaat het mis; je verdraait je knie en voelt gelijk dat het mis is, hoe nu verder?

Orthopeed Joris Jansen van het Alrijne ziekenhuis vertelt; ‘vaak gaat het om relatief jonge sporters die een acute knieblessure oplopen bijvoorbeeld; beschadiging van de kniebanden, meniscussen en/of kraakbeen. Bij deze groep is het belangrijk dat er snel een diagnose gesteld kan worden en dat er gelijk gericht een behandeling kan worden gestart. Wij kunnen deze patiënten nu binnen 1 week zien doordat wij een aantal speciale spreekuren voor de acute knieblessure hebben ingeroosterd. Daarnaast hebben we ook onze wachttijden voor operaties zoals de voorste kruisband reconstructie en de kijkoperatie, terug weten te brengen tot minder dan 4 weken. Dit alles is mede mogelijk door de verdere specialisatie binnen het Alrijne ziekenhuis waardoor meer plek beschikbaar is gekomen voor dagbehandelingen op locatie Leiden.’

Dit is goed nieuws voor onze knie-patiënten, zij kunnen hierdoor met veel minder wachttijd, sneller aan hun herstel en terugkeer in de sport gaan werken.

Voor algemene vragen over knieklachten kun je terecht bij een van onze fysiotherapiecentra’s van het Rijnland KnieNetwerk (www.rijnlandknienetwerk.nl).

Lees meer

Alrijne orthopedie publicatie over bloedbesparend medicijn bij knieprotheses

Orthopedisch chirurg Joris Jansen uit Alrijne Ziekenhuis publiceert effectiviteitsstudie over bloed besparend medicijn bij knieprotheses in internationaal wetenschappelijk tijdschrift ‘The Knee’

“Bij knieprothese operaties is altijd wat bloedverlies te verwachten, de kunst is echter de hoeveelheid en de gevolgen ervan zo klein mogelijk te houden”, zo vertelt Alrijne orthopedisch chirurg Joris Jansen. Er zijn vele manieren waardoor bloedverlies bij gewrichtsvervangende operaties zoveel mogelijk kan worden beperkt. Allereerst is het belangrijk dat de waarde van rode bloed lichaampjes voor aanvang van operatie goed is. Als een te laag hemoglobine gehalte bij pre-operatieve screening wordt ontdekt kan dit al vroegtijdig geanalyseerd en behandeld worden, soms met staaltabletten en zo nodig ook met pre-operatieve Epo injecties.
Het voorkomen van een bloedtransfusie na operatie is belangrijk omdat het een verhoogd risico op infectie en trombose geeft, wat extra gevaarlijk is in de herstel periode net na een kunstknie.

“Uiteraard proberen we ook tijdens de operatie met kleine incisies en weefsel sparende technieken het bloedverlies zo beperkt mogelijk te houden “, legt orthopeed Jansen verder uit. “Een belangrijk hulpmiddel daarbij is tranexamine zuur, een medicijn dat aanmaak van bloedstelpende fibrine propjes stimuleert. Uit eerdere studies was al bekend dat het middel tranexamine heel goed werkt en veilig is, maar over de juiste dosering en manier van toediening is internationaal nog geen overeenstemming.”

In het Alrijne Ziekenhuis is de afgelopen jaren door de orthopedie juist naar de dosering van tranexamine bij knieprotheses onderzoek verricht, dat vorige maand gepubliceerd is in het toonaangevende Britse medisch tijdschrift ‘The Knee’. Door de orthopedie onderzoekscoördinator Barbara Snoeker werden de resultaten van drie verschillende doseringen tranexamine geanalyseerd. De hoogste dosering (tot 4 gram totaal) bleek het meest effectief. Ook een belangrijke uitkomst was dat het middel tevens veilig gegeven kan worden aan patiënten die langer dan een jaar geleden een trombo-embolie zoals hart- of herseninfarct hebben meegemaakt.

“We hopen door deze publicatie dat dit effectieve en goedkope middel standaard in hogere dosering gebruikt wordt, waardoor minder bloedtransfusies na protheses nodig zullen zijn in de toekomst”, besluit Jansen. “Tot slot gaat onze grote dank als onderzoekers uit naar de Alrijne wetenschapscommissie, die door financiële ondersteuning dit project mede mogelijk heeft gemaakt.

Lees meer

Onderzoek wijst op preventieve werking fysiotherapie bij artrose

Al op betrekkelijk jonge leeftijd is te zien of iemand met knieklachten een verhoogde kans heeft om later knieartrose te ontwikkelen. Onder meer mensen met een meniscusletsel of een gescheurde kruisband lopen risico, blijkt uit promotieonderzoek van Kasper Huétink (LUMC, afdeling Orthopaedie en Radiologie).

Deze risicofactoren waren bekend, maar nieuw is dat ze op jonge leeftijd al aantoonbaar zijn. Huétink raadt dan ook aan om jonge mensen met langdurige knieklachten op deze risicofactoren te beoordelen. Als ze een verhoogd risico lopen, dan kunnen bijvoorbeeld intensieve fysiotherapeutische trainingsprogramma’s helpen voorkómen dat artroseklachten het dagelijks functioneren ernstig gaan belemmeren. Kasper Huétink promoveerde op 23 september op het proefschrift ‘Knee complaints and prognosis of osteoarthritis at 10 years. Impact of ACL ruptures, meniscal tears, genetic predisposition and surgery.’

Lees meer

Seminar innovatieve samenwerking orthopeden en fysiotherapeuten regio Rijnland

Sinds haar oprichting in 2014 organiseerde het Rijnlandknienetwerk afgelopen maandag 15 juni voor de derde keer een seminar voor aangesloten fysiotherapeuten uit de regio en orthopeden uit het Alrijne ziekenhuis.

Dit maal werd de orthopeden inzicht gegeven in de onderzoeksstrategie van de fysiotherapeut en voerden fysiotherapeuten de plaatsing van een nieuwe voorste kruisband in de knie op een oefenmodel zelf uit. De omgekeerde wereld dus. Door bij elkaar in de keuken mee te kijken en te ervaren hoe de werkzaamheden plaats vinden kunnen de deelnemers van het Rijnland knienetwerk hun diensten beter op elkaar afstemmen.

Als orthopedisch chirurg is Joris Jansen al vroeg in zijn carrière betrokken bij de knieoperaties. Sinds 2011 is hij in het orthopedisch team van het Alrijne ziekenhuis samen met Saskia Wiersma verantwoordelijk voor de knieoperaties.

Joris; ‘Jaarlijks opereren we in het Alrijne Ziekenhuis ruim 500 knie-artrose patiënten door een knieprothese te plaatsen. Daarnaast worden er ongeveer 160 kruisband reconstructies per jaar uitgevoerd en een veelvoud aan kijkoperaties van de knie. Het is voor het succesvol herstel van deze groep patiënten uitermate belangrijk dat er een goede afstemming is tussen de orthopeed die de operatie uitvoert en de fysiotherapeut die het revalidatietraject op zich neemt. In de bijeenkomsten zoals deze delen we kennis en nieuwe inzichten in het operatie- en revalidatietraject van de kniepatiënt. Het is voor mij zeer nuttig om te zien hoe de fysiotherapeut zijn kniepatiënt onderzoekt en welke factoren door hem of haar behandeld kunnen worden’.

Ook voor de aangesloten fysiotherapeuten was het een zinvolle avond, met acht praktijken, die zich allen op de knierevalidatie gespecialiseerd hebben, is de regio ruim vertegenwoordigd.

Peter Visser van Visser fysiotherapie in Leiden is sinds het begin betrokken bij de oprichting van het Rijnland knienetwerk. Peter; ‘Als fysiotherapeut is het geweldig interessant om te ervaren hoe precies het werk van de orthopedisch chirurg eigenlijk is. Om zelf een keer in een proefopstelling met deze instrumenten te kunnen werken heeft mij geholpen om beter inzicht te krijgen in het werk van de orthopeed. In de dagelijkse praktijk kan ik dit gelijk toepassen in de voorlichting en adviezen die ik aan mijn patiënten meegeef.’

Door de betrokken disciplines met elkaar te verbinden kunnen we de patiënt centraal stellen en kwalitatief hoogwaardige zorg aanbieden voor de kniepatiënt binnen haar eigen regio.

Lees meer

Het RijnlandKnienetwerk in de praktijk

De fanatiek hockeyspelende Frank van 14 jaar liep in augustus 2014 een vervelende blessure op. Hij viel van zijn longboard en brak daarbij, net onder zijn knie, zijn scheenbeen tevens is ook de pees van de bovenbeenspier hierbij losgeraakt. Hiervoor is hij geopereed in het Rijnland ziekenhuis bij een van de aangesloten orthopeden van het netwerk.
Na de operatie is de revalidatie procedure gestart waarbij de orthopeed schakelt met een fysiotherapeut uit het netwerk. De eerste vier weken mocht de knie niet belast worden en droeg Frank een brace. Met de fysiotherapeut is vervolgens een behandelplan opgesteld om er voor te zorgen dat Frank zo snel mogelijk weer kon hockeyen.

In de eerste face wordt getraind op het weer leren lopen en buigen en strekken van de knie. Hierna wordt aandacht besteed aan de belastbaarheid van de knie. Door middel van een strak trainingsprogramma in de oefenzaal en oefeningen om thuis te trainen wordt de belastbaarheid van de knie opgebouwd. Elke fase in het traject werd afgesloten met enkele testen om zo te kijken of de knie voldoende aan kan en er gestart kan worden met de volgende fase. Nadat de belastbaarheid is opgebouwd werd gestart met het sportspecifiek trainen, eerst nog in de oefenzaal waarbij de oefeningen steeds zwaarder en sneller werden. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het uithoudingsvermogen om zo een optimale situatie te creëren. Rond de kerstperiode kon er voor het eerst weer op het veld getraind worden, nog steeds onder begeleiding van de fysiotherapeut. De oefeningen richten zich nu vooral op de sportspecifieke eigenschappen en ondergrond. Er word veel getraind met loopladders, spronghekjes en weerstand banden en natuurlijk ook met de stick en de bal. Voordat Frank weer kan aansluiten bij de trainingen van zijn team zal hij eerst nog een biodexmeting moeten doen bij een van de testcentra’s van het Rijnland Knienetwerk. Hierbij wordt gekeken of het krachtsniveau in beide knieën optimaal is. Daarna kan hij weer lekker mee gaan trainen en zich richten op de competitie.

Waarbij Frank dacht dat hij misschien wel helemaal nooit meer zou kunnen hockeyen staat hij nu na een half jaar intensive revalidatie weer op het veld. ‘De revalidatie was zwaar maar ik ben nooit met tegenzin naar de fysio gegaan. Het werd al snel een soort training en door de sturing van mijn fysio bleef ik gemotiveerd om te werken aan mijn eigen herstel. Begin juni moeten de  schroeven/pennen uit mijn knie gehaald worden. Gelukkig zou het herstel hiervan volgens de orthopeed maar een week moeten duren. Dit komt mooi uit in het verloop van het hockeyseizoen, zodat ik de 2e helft van deze competitie nog kan spelen.’

Lees meer

Rijnlandknienetwerk opgericht

Vandaag 15 januari 2015 is de nieuwe website van het RijnlandKnienetwerk life gegaan, en daarmee is het netwerk ook voor het eerst officieel naar buiten getreden.

 

Lees meer

Welkom bij de ledenpagina's van