uitnodiging voor gratis Patiënt Artrose event op zaterdagmiddag 23 september

De Alrijne vakgroep orthopedie organiseert op zaterdag 23 september een informatie middag over knieartrose in het ECC congrescentrum Leiden.

Artrose van de knie is een veel voorkomend probleem onder ouderen, maar begint soms ook al bij veertigers of actieve vijftigjarigen door slijtage na sportletsel, werk of ongevallen in het verleden. 

Wat is artrose, en wat is er preventief nog aan te doen? Wanneer is een operatie nodig, en wat is het verschil tussen een hele of een halve knieprothese? 

Alrijne orthopedisch chirurgen Hugo Brouwers en Joris Jansen zullen onder meer deze vragen beantwoorden, en fysiothera-
peut Maarten de Fockert zal met leefstijl deskundige Mariska Aanhane een presentatie geven over wat er op preventief gebied mogelijk is om knieslijtage klachten te behandelen. Tot slot zal Professor Ingrid Meulenbelt (LUMC) de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kraakbeen onderzoek vertellen. De artrose informatie middag begint op zaterdag 23 september om 12.30 uur (zaal opent om 12.00 uur) en duurt tot 16.30 uur

Graag aanmelden deze week via onderstaande link:

https://go.ossur.com/l/362261/2022-07-18/jbljv

Lees meer

Praktijkavond met performance coach

Op woensdag 7 juni vond er een praktijkavond plaats met het RijnlandKnienetwerk bij Vitaal Fysiotherapie. We werden verwelkomd door Paul Venner, een performance coach die voor ons deze avond leidde. Tijdens deze avond lag de focus op het trainen van beweegpatronen bij knieblessures. Het correct uitvoeren van bewegingen tijdens het sporten is essentieel om de kans op knieblessures te verkleinen. Het is belangrijk om kennis te hebben over beweging en hoe je bepaalde beweegpatronen aan kan leren. We hebben tijdens de avond veel nieuwe kennis en inspiratie opgedaan door middel van theoretische modellen en praktische oefeningen. Door het organiseren van dit soort bijeenkomsten dragen wij als netwerk bij aan het verbeteren van de zorg rondom knieklachten in onze regio. De praktijkavond vond plaats op het voetbalveld van VV Katwijk; bedankt dat we jullie locatie mochten gebruiken!

Hier is de link naar een video-impressie: https://www.youtube.com/watch?v=g7zf4kcWjEM&ab_channel=Fysiotherapie%26KinderfysiotherapieVitaalKatwijk 


Lees meer

Waarom zoveel kruisbandblessures bij topvoetbalsters?

Van alle topvoetbalsters die afgelopen jaar voor de Ballon d’Or werden genomineerd zit een kwart thuis met een blessure aan de voorste kruisband. Hoe kan dit?

Op de site van NOS.nl een uitgebreid artikel over dit onderwerp. Ook wij van het Rijnlandknienetwerk herkennen de onderwerpen die hierin besproken worden als onderdeel van ons dagelijks werk.

We raden iedereen aan het artikel te lezen. Hierbij de link: https://nos.nl


Lees meer

Alrijne orthopedie publiceert onderzoek over gebruik bloedleegte band bij plaatsing knieprotheses

Orthopedisch chirurg in opleiding Jim Hoffmann heeft afgelopen maand een artikel gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift ‘The Knee’. De titel van het onderzoek – in samenwerking met orthopeed Joris Jansen vanuit het Alrijne tot stand gekomen – is:  “Mid-term effect of total knee arthroplasty with and without tourniquet use on prosthesis survival, complications and functional outcome”.

Het onderzoek is gedaan naar het wel of niet gebruiken van een strakke bloedleegte beenband, die opgeblazen wordt tijdens de knieprothese operatie om de knie gedurende de ingreep vrij van bloed te houden. Jim Hoffmann licht toe: ‘Er is al langer bekend dat het gebruik van een zogenaamde tourniquet naast een bloedleeg operatieveld ook pijnklachten in het bovenbeen geeft, en het risico op wondproblemen en trombose kan verhogen.’

De voornaamste zorg bij het niet gebruiken van de tourniquet is echter dat de knieprothese wellicht qua cement fixatie op lange termijn door eerdere loslating een andere uitkomst zou kunnen hebben.

‘Met onze studie bij ruim 500 Alrijne knieprothese patiënten, die we meer dan 5 jaar vervolgd hebben, is dat echter niet het geval gebleken’, vertelt Jim. ‘Na 5 jaar is er geen verschil in loslating van gecementeerde knieprotheses die met of zonder bloedleegte geplaatst werden. We hopen dat deze studie bijdraagt aan de landelijke dalende trend van tourniquet gebruik bij knie prothesiologie.’

Wilt u meer weten? Lees via onderstaande link het hele artikel!

http://rijnlandknienetwerk.nl/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/1-s2.0-S0968016022002241-main.pdf

Lees meer

Wetenschappelijk artikel gepubliceerd door samenwerking CHDR met Alrijne orthopedie

In het wetenschappelijke tijdschrift ‘Clinical and Translational Science’ is recent een artikel gepubliceerd dat tot stand is gekomen door een samenwerking tussen het Centrum for Human Drug Research (CHDR) in Leiden en de Alrijne vakgroep orthopedie. 

CHDR promovendus Marcus van Diemen heeft voor het artikel ‘Mitochondrial function, grip strength, and activity are related to recovery of mobility after Total Knee Arthroplasty’ onderzoek gedaan naar de spierfunctie en activiteit bij mensen die in het Alrijne ziekenhuis een knieprothese operatie ondergingen.

Orthopeed Joris Jansen vertelt: ‘Bij de proefpersonen werd met hun toestemming tijdens de knie operatie een klein spierbiopt afgenomen, dat later onderzocht werd op mitochondriale activiteit (een belangrijke marker voor de spierfunctie). Tevens werden in het herstel proces hand knijpkracht metingen verricht, en werden patiënten tijdens hun revalidatie mede gemonitord door een stappenteller. Na analyse bleek er een belangrijke relatie te zijn tussen de pre-operatieve activiteit van mitochondriën in de spieren, en de latere uitkomst qua kracht en mobiliteit.’

Orthopedisch chirurg Joris Jansen: ‘Deze studie is een mooie kroon op het werk dat is voortgekomen uit een vruchtbare samenwerking tussen onderzoekers op de CHDR laboratoria en mensen uit de orthopedische Alrijne praktijk. Een interessante onderzoeksvraag, die hier uit voortkomt, is of het verbeteren van mitochondriale activiteit in de toekomst mogelijk wordt om uitkomsten van knieprotheses nog verder te optimaliseren.

Wilt u meer weten? Lees dan het volledige artikel via onderstaande link!

https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cts.13441

Lees meer

Patiënt artrose informatie avond 28/9/2022 ECC Leiden


Op woensdag 28 september 2022 werd in het ECC congrescentrum Leiden de Alrijne knieartrose informatie avond voor patiënten gehouden. Voor 200 geïnteresseerden werd door orthopedisch chirurgen Hugo Brouwers en Joris Jansen een presentatie gehouden over de achtergronden van artrose, en de operatieve mogelijkheden bij behandeling daarvan onder andere door plaatsing van een hemi of totale knieprothese. Tevens was er na afloop de tijd voor beantwoording van vele vragen uit de zaal, die ook via een online app al tijdens hun verhaal konden worden ingebracht. Hierna hielden fysiotherapeuten Maarten de Fockert en Paul de Winter (Ommedijk Fysiotherapie) een voordracht over de niet-operatieve behandeling van artrose. Onder meer de onderwerpen ‘stepped care’, gerichte activiteiten aanpassing, en het adagium ‘Blijf bewegen, maar op de juiste manier’ werden met veel levendige voorbeelden en enkele oefeningen uitgebreid besproken. 
Na afloop was er nog de mogelijkheid om een echte knie prothese zelf in de handen te houden, en tevens kon er aanvullende informatie bij de stand van de Alrijne orthopedie consulenten verkregen worden over het snel herstel programma ‘Rapid Recovery’. Al met al was het een informatieve en geslaagde avond die in september 2023 ongetwijfeld weer een vervolg zal krijgen. Ook dan bent u weer van harte welkom om erbij te zijn!

Lees meer

Rijnland Knie Netwerk bijeenkomst maart 2022


Op 21 maart j.l. kon sinds lange tijd weer een fysieke Rijnland Knie Netwerk bijeenkomst worden georganiseerd. Nadat door Covid de eerdere scholing online gehouden was, werd er deze keer weer bijeengekomen op de Vide van het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

De meeting werd geopend door de nieuwe Rijnland Knie Netwerk voorzitter Bob de Weijze, en nieuwe initiatieven voor kennisdeling, casuïstiek bespreking en protocollen ontwikkeling werden gepresenteerd. Ook werden verdere ideeën besproken voor onderwerpen bij volgende bijeenkomsten zoals voorste kruisband preventie training, het Athletic Skills model, en een Rijnland Knie Netwerk ‘veld training’ bij een van de participerende fysiotherapie praktijken.

Orthopeed Hugo Brouwer, afgelopen jaar toegetreden als orthopedisch chirurg in de vakgroep orthopedie van het Alrijne Ziekenhuis, gaf een presentatie over zijn opleiding in Groningen, het door hem gevolgde knie fellowship in het Martini Ziekenhuis, en over zijn eigen passie voor sport.

Tot slot hield orthopedisch chirurg Joris Jansen een voordracht over de nieuwe kruisband techniek die in het Alrijne Ziekenhuis gebruikt wordt, waarbij met een zogenaamde ‘retrograde’ boor achteruit geboord kan worden in de binnenkant van de knie. Deze techniek maakt het onder meer mogelijk om bij jongere patiënten met nog open groeischijven een VKB reconstructie volledig ‘all-inside’ uit te voeren (zonder de groeischijven te doorboren). In het praktische gedeelte konden de netwerk leden deze techniek vervolgens zelf oefenen op sawbone knie modellen. Kortom; het was wederom een leerzame en inspirerende avond. 

Heeft u vragen over het Rijnland Knie Netwerk en participatie daarin als fysiotherapeut? Leden van het RKN bestuur zijn per e-mail of telefonisch bereikbaar voor aanvullende informatie. 

Lees meer

Geslaagde webinar Rijnland Knie Netwerk 15 april 2021: VKB preventie in theorie en praktijk!

Met het inspirerende onderwerp ‘Voorste kruisband preventie: theorie & praktijk’ werd onlangs vanuit de Alrijne studio een interactief webinar gehouden.

In het vooruitzicht dat binnenkort de wedstrijdsporten weer hervat mag worden is het voorkomen van een knieblessure zeer actueel. Want laten we eerlijk zijn; niemand wil na deze lange onderbreking van de wedstijdsport op de bank belanden met een langdurige knieblessure.

Met het oog hierop hebben de leden zich voorbereid op eventuele preventieve training en adviezen om een langdurige knieblessure te voorkomen.

Achter de schermen tijdens de opname in het Alrijne ziekenhuis.

Naast een praktisch verhaal met live test demonstratie door Maarten de Fockert vanuit fysiotherapie praktijk Ommedijk gaf fysiotherapeute Nicky van Melick (Anna Ziekenhuis) een presentatie over de meest actuele wetenschappelijke inzichten op dit gebied.
Via de chat werden live veel inhoudelijke vragen gesteld en mede daardoor had de online bijeenkomst een hoog interactief en leerzaam karakter.

Het webinar terugkijken? Dat kan via onderstaande link: https://youtu.be/i8vye5_84ro

Heeft u vragen over preventie van knieblessures in de wedstrijdsport of interesse in de mogelijkheid om preventieve training te volgen? Neem dan contact op met een van de leden van het Rijnland Knienetwerk bij u in de buurt.

Lees meer

Alle informatie over de voordelen van hemi knie protheses in gewone mensen taal op één website

Alrijne orthopeed Joris Jansen heeft de corona tijd ook gebruikt om zijn energie in iets positiefs te steken, en een website opgezet met uitleg over hemi knie protheses in gewone mensen taal: www.halvekunstknie.nl

Doel van de website is om meer bekendheid te geven aan de potentiële voordelen van hemi knie protheses, waardoor bij de juiste indicatie stelling en goede operatie techniek uiteindelijk meer ‘eigen knie gevoel’ behouden kan worden. Tevens geeft de website meer informatie ook over de technische details en wetenschappelijke achtergronden voor wie daar geïnteresseerd in is.

Orthopedisch chirurg Joris Jansen vertelt: ‘Bij knie artrose is in bijna de helft van de gevallen slechts één compartiment van de knie aangedaan. Als alleen het binnenste deel van de knie versleten is en de kruisbanden nog intact zijn, dan kan bij de meeste knie artrose patiënten met een kleinere incisie en minder spierschade een halve knie prothese geplaatst worden. Het voordeel naast sneller herstel is dat onderzoek heeft uitgewezen dat gemiddeld ook een hogere knie functie ermee bereikt kan worden. Voorwaarde blijft uiteraard een goede indicatie stelling en juiste operatie techniek in een centrum waar deze ingreep vaak wordt uitgevoerd. Bij ervaring van meer dan 50 hemi knie prothese ingrepen per jaar blijken complicaties namelijk significant lager te zijn bleek uit een recente Nederlandse studie.’ [1]

De website bevat naast uitleg met antwoorden op veel gestelde vragen onder andere ook een ‘artrose zelftest’ en een ‘halve kunstknie quiz’. Behulpzaam voor knie artrose patiënten maar ook interessant voor zorg medewerkers, en mag uiteraard gedeeld worden met familie, vrienden, buren, en op social media!

Voor meer informatie, zie: www.halvekunstknie.nl

Referentie:
1. Higher risk of revision for partial knee replacements in low absolute volume hospitals: data from 18,134 partial knee replacements in the Dutch Arthroplasty Register.
Acta Orthopaedica, April 2020.

Joris Jansen, orthopedisch chirurg, Alrijne Ziekenhuis.

Lees meer

Intercollegiale training Leden RKN

Rijnland Knienetwerk bijeenkomst 1 oktober: eerste intercollegiale training op locatie

Op 1 oktober j.l. werd door het Rijnland Knienetwerk de eerste intercollegiale fysiotherapie training op locatie gehouden. In de oefenruimte van Paulides + Partners Fysiotherapie en Bewegingscentrum te Voorschoten werd door een grote groep enthousiaste Fysiotherapeuten aan de hand van een aantal praktijk voorbeelden het gezamenlijke voorste kruisband revalidatie protocol besproken. Aansluitend werden specifieke trainings situaties geoefend en door de groep geëvalueerd.

In vier werkgroepen werd onder meer aandacht besteed aan verschillende vormen van warming-up, vroege kracht & coördinatie training, en latere sport specifieke trainingsvormen. Belangrijk onderwerp in discussie waren onder andere hoe om te gaan met vertragende factoren voor revalidatie en criteria voor ‘return-to-play’.

Ook werden praktische tips & trips door de verschillende praktijken uitgewisseld, en variaties op oefeningen gedeeld. Algemene consensus werd bereikt om niet te vroeg tot belaste sprong belasting in wedstrijdverband over te gaan (eerder pas op 10-12 maanden dan al na 7-9 maanden). In de nabespreking werd afgesproken om de functionele uitkomsten van VKB revalidatie binnen het netwerk verder te gaan analyseren en optimaliseren waar mogelijk.

Het was een geslaagde en leerzame bijeenkomst mede door de koppeling van protocol aan praktijk, en het hoge ‘hands-on’ karakter. Het enthousiasme van de deelnemende fysiotherapeuten was groot om ook komend jaar de training op locatie te vervolgen!

Joris Jansen, orthopedisch chirurg Alrijne Ziekenhuis.

Lees meer

Welkom bij de ledenpagina's van