Kasper Kruijdenberg

Rijnland Knie Netwerk bijeenkomst maart 2022


Op 21 maart j.l. kon sinds lange tijd weer een fysieke Rijnland Knie Netwerk bijeenkomst worden georganiseerd. Nadat door Covid de eerdere scholing online gehouden was, werd er deze keer weer bijeengekomen op de Vide van het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

De meeting werd geopend door de nieuwe Rijnland Knie Netwerk voorzitter Bob de Weijze, en nieuwe initiatieven voor kennisdeling, casuïstiek bespreking en protocollen ontwikkeling werden gepresenteerd. Ook werden verdere ideeën besproken voor onderwerpen bij volgende bijeenkomsten zoals voorste kruisband preventie training, het Athletic Skills model, en een Rijnland Knie Netwerk ‘veld training’ bij een van de participerende fysiotherapie praktijken.

Orthopeed Hugo Brouwer, afgelopen jaar toegetreden als orthopedisch chirurg in de vakgroep orthopedie van het Alrijne Ziekenhuis, gaf een presentatie over zijn opleiding in Groningen, het door hem gevolgde knie fellowship in het Martini Ziekenhuis, en over zijn eigen passie voor sport.

Tot slot hield orthopedisch chirurg Joris Jansen een voordracht over de nieuwe kruisband techniek die in het Alrijne Ziekenhuis gebruikt wordt, waarbij met een zogenaamde ‘retrograde’ boor achteruit geboord kan worden in de binnenkant van de knie. Deze techniek maakt het onder meer mogelijk om bij jongere patiënten met nog open groeischijven een VKB reconstructie volledig ‘all-inside’ uit te voeren (zonder de groeischijven te doorboren). In het praktische gedeelte konden de netwerk leden deze techniek vervolgens zelf oefenen op sawbone knie modellen. Kortom; het was wederom een leerzame en inspirerende avond. 

Heeft u vragen over het Rijnland Knie Netwerk en participatie daarin als fysiotherapeut? Leden van het RKN bestuur zijn per e-mail of telefonisch bereikbaar voor aanvullende informatie. 

Welkom bij de ledenpagina's van