Kasper Kruijdenberg

Wetenschappelijk artikel gepubliceerd door samenwerking CHDR met Alrijne orthopedie

In het wetenschappelijke tijdschrift ‘Clinical and Translational Science’ is recent een artikel gepubliceerd dat tot stand is gekomen door een samenwerking tussen het Centrum for Human Drug Research (CHDR) in Leiden en de Alrijne vakgroep orthopedie. 

CHDR promovendus Marcus van Diemen heeft voor het artikel ‘Mitochondrial function, grip strength, and activity are related to recovery of mobility after Total Knee Arthroplasty’ onderzoek gedaan naar de spierfunctie en activiteit bij mensen die in het Alrijne ziekenhuis een knieprothese operatie ondergingen.

Orthopeed Joris Jansen vertelt: ‘Bij de proefpersonen werd met hun toestemming tijdens de knie operatie een klein spierbiopt afgenomen, dat later onderzocht werd op mitochondriale activiteit (een belangrijke marker voor de spierfunctie). Tevens werden in het herstel proces hand knijpkracht metingen verricht, en werden patiënten tijdens hun revalidatie mede gemonitord door een stappenteller. Na analyse bleek er een belangrijke relatie te zijn tussen de pre-operatieve activiteit van mitochondriën in de spieren, en de latere uitkomst qua kracht en mobiliteit.’

Orthopedisch chirurg Joris Jansen: ‘Deze studie is een mooie kroon op het werk dat is voortgekomen uit een vruchtbare samenwerking tussen onderzoekers op de CHDR laboratoria en mensen uit de orthopedische Alrijne praktijk. Een interessante onderzoeksvraag, die hier uit voortkomt, is of het verbeteren van mitochondriale activiteit in de toekomst mogelijk wordt om uitkomsten van knieprotheses nog verder te optimaliseren.

Wilt u meer weten? Lees dan het volledige artikel via onderstaande link!

https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cts.13441

Welkom bij de ledenpagina's van